• นักศึกษา

  เว็บบอร์ดสำหรับนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวมอดินแดง

 • อาจารย์/บุคลากร

  เว็บบอร์ดออาจารย์และบุคลากร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานต่างๆและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 • ศิษย์เก่า

  เว็บบอร์ดศิษย์เก่าชาวมอดินแดง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของรุ่นต่างๆและพูดคุยกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง


 • ผู้เกษียณ

  เว็บบอร์ดอาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้วของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ห้องภาพ

  เชิญชวนสมาชิกแชร์ภาพสวยๆ ในมุมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในห้องนี้กันเลยครับ

 • วีดีโอ

  รวบรวมวีดีโอทั้งจาก KKU Channel และ Facebook ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น